Hanımlar Rehberi  /  Sayfa 4Hanımlar Rehberi - Sayfa 4 (Âhiret hemşirelerim ile bir muhaveredir)
Âhiret hemşirelerim ile bir muhaveredir

             Ve hem perişan, hattâ konuşmağa ve düşünmeğe iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime geldi ki: Madem onbeş sene evvel gençlerin istemeleriyle "Gençlik Rehberi"ni onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki, hanımlar tâifesi, gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar.

            en de bu ihtara karşı, gayet perişan ve zaaf ve aczimle beraber "Üç nükte" ile gayet muhtasar bazılüzumlu maddeleri, o mübarek hemşerîrelerime ve mânevi genç evlâtlarıma beyan ediyorum.

            BİRİNCİ NÜKTE: Risale-i Nur'un en mühim bir esasışefkat olmasından, nisâ taifesi şefkat kahramanlarıbulunmalarıcihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alâkadardırlar. Ve -Lillâhilhamd- bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsıve mukabelesiz bir fedakârlık mânasınıifade ettiğinden şimdi bu zamanda pekçok ehemmiyeti var.

Evet, bir vâlide, veledini tehlikeden kurtarmak için, hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlâs ile- vazife-i fıtriyesi itibariyle- kendini evlâdına kurban Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler