Asa-yı Musa  /  Sayfa 161Asa-yı Musa - Sayfa 161 (Beşinci Hüccet-i İmâniye) Beşinci Hüccet-i İmâniye
Beşinci Hüccet-i İmâniye

 

BEŞİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE

 

(İSM-İ A’ZAMIN ALTI NURUNDAN

ÜÇÜNCÜ NURUNA İŞARET EDEN ÜÇÜNCÜ NÜKTE)

 

 

اُدْعُ اِلَى سَبِيلِ  رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

  

[âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i A’zam veya İsm-i A’zamın altı nurundan bir nuru olan "İSM-İ HAKEM"in bir cilvesi Ramazan-ı Şerifte görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak "Beş Nokta" dan ibaret Üçüncü Nükte acele olarak yazıldı; müsvedde halinde kaldı.]

 

            Üçüncü Nüktenin Birinci Noktası : Onuncu Söz’de işaret edildiği gibi: İsm-i Hakem’in tecellî-i âzamı şu kâinatı öyle bir kitab hükmüne getirmiş ki, her sahifesinde yüzer kitab yazılmış.. ve her satırında yüzer sahife dercedilmiş.. ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur.. ve her harfinde yüzer kelime var.. ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sahifeleri, satırları, tâ noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, kâtibini öyle vuzuhla gösteriyor ki, o kitab-ı kâinatın müşahedesi, kendi vücudundan yüz derece daha ziyade Kâtibinin vücudunu ve vahdetini isbat eder. Çünki: Bir harf, kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde; kâtibini bir satır kadar ifade ediyor.

 

            Evet, bu kitab-ı kebîrin bir sahifesi, zemin yüzüdür. O sahifede nebatat, hayvanat taifeleri adedince kitablar, birbiri içinde, beraber, bir vakitte, yanlışsız gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sahifenin bir satırı, bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler; beraber, birbiri içinde, yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. O satırın bir kelimesi çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime; muntazam, mevzun, süslü; yaprak, çiçek ve meyveleri adedince Hakem-i Zülcelâlin medh ü senasına dair mânidar fıkralardır. Gûya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi Nakkaşının medîhelerini teganni eden manzum bir kasidedir.

 

            Hem gûya Hakîm-i Zülcelâl, zemînin meşherinde teşhir ettiği antika ve acib eserlerine binler gözle bakmak istiyor.

 

 

                   (Sh:Asâ.162) Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler