Asa-yı Musa  /  Sayfa 56Asa-yı Musa - Sayfa 56 (Onuncu Mes’ele (Emirdağ Çiçeği)) Onuncu Mes’ele (Emirdağ Çiçeği)
Onuncu Mes’ele (Emirdağ Çiçeği)

ONUNCU MES’ELE 

EMİRDAĞI  ÇİÇEĞİ

 

            [Kur’anda olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.]

 

            Aziz sıddık kardeşlerim,

 

            Gerçi bu mes’ele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letâfetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibâre altında çok kıymetli bir nevi i’cazı kat’i bildim, maateessüf ifâdeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibâresi sönük olsa da, Kur’ana ait olmak cihetiyle hem ibâdet-i tefekküriyye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir-iki gün Ramazan’da mecburiyetle gayet mücmel ve kısa; ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri dercederek yazdım. Kusura bakılmasın. (*)

 

            Aziz sıddık kardeşlerim; Ramazan-ı Şerif’de Kur’an-ı Muc’ciz-ül-Beyanı okurken Risale-i Nur’a işaretleri Birinci Şua’da beyan olunan otuzüç âyetten hangisi gelse bakıyorum ki, o âyetin sahifesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur’a ve şâkirdlerine kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sûre-i Nur’dan âyet-ün-nur, on parmakla Risale-i Nur’a baktığı gibi,arkasındaki âyât-ı zulümat dahi muârızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Âdeta o makam, cüz’iyetten çıkıp külliyet kesbeder ve bu asırda o külliyetin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şâkirdleridir diye hissetim. Evet, Kur’an’ın hitabı, evvelâ Mütekelim-i Ezelînin Rubûbiyyet-i âmmesinin geniş makamından, hem nev-i beşer belki kâinat namına muhatab olan zâtın geniş makamından, hem umum nev’-i  beşer ve benî âdemin bütün asırlarda irşadlarının gayet vüs’atli makamından, hem dünya ve âhiretin arz, ve semâvâtın, ezel ve ebedin ve Hâlik-ı Kâinatın-

 


             (Sh:Asâ.57) (*) Denizli hapsinin meyvesine "Onuncu Mes’ele" olarak Emirdağının ve bu Ramazan-ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir. Tekrarat-ı Kur’aniyyenin bir hikmetini beyanla ehl-i dalâletin ufûnetli ve zehirli evhamlarını izâle eder.

 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler