Emirdağ Lahikası - 2  /  Sayfa 467Emirdağ Lahikası - 2 - Sayfa 467 (Emirdağ Lâhikası-2) Tercümesinin Bir Hülasası
Emirdağ Lâhikası-2

            Tercümesinin bir hülâsası:

            İnsanı halk edip Kur’anı ona talim eden Zât-ı Zülcelal’in Rahman ismiyle tecelli-yi kübrasına, rahmetin tecelliyatı adedince ona hamd ü sena ederek ve Seyyid-ül Beşer Muhammed 

 

Aleyhissalâtü Vesselâm’ı Rahmeten lil’âlemîn gönderdiği o Resul-i Ekremine risaletin semereleri adedince ona, âl ü ashabına salât ü selâm ve hadsiz şükrediyoruz ki: Onun mu’cize-i kübrası ve hakaik-i kâinatın remizleri ve işaretleri ile tamamıyla cem’edilen Kur’an-ı Azîmüşşan asırların geçmesi ile daim, bâki ve nev’-i beşere mürşid, tâ kıyamete kadar beka vermiş ve o Resul-i Ekrem’i onlara Üstad-ı Azam eylemiş.

            Emma ba’dü biliniz ki: Evvelâ bu yazacağımız işarat ve nüktelerdeki maksadımız Kur’anın nazmındaki bir kısım remizlerinin tefsiridir. Çünki yedi nevi i’cazın en incesi, fakat kuvvetli ve lafzî fakat hakikatlı i’caz, Kur’anın nazmından tecelli ediyor. Evet, parlak i’caz elbette nazmın nakşından çıkıyor.

            Sâniyen: Kur’anda esas maksadları ve anasır-ı asliyesi dört hakikattır: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet’tir. Çünki: Vakta kâinat sahrasında benî-Âdem bir acib ve büyük bir kafile ve sair taifeler beraber birbiri arkasında asırlar üstünde geçmiş zamanın derelerinden, şehir ve meşherlerinden sefer edip vücud ve hayat sahrasında yürüyüşüyle istikbalin yüksek dağlarına azimetle oradaki bağlarına gözleri müteveccih olmak cihetiyle hilafet-i zemine


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler