Emirdağ Lahikası - 2  /  Sayfa 483Emirdağ Lahikası - 2 - Sayfa 483 (Emirdağ Lâhikası-2) Nur Âleminin Bir Anahtarının Bir Haşiyesi
Emirdağ Lâhikası-2

havanın temevvücatı namını vermek ile, o yüzbin nimetlere küfran perdesini çekmek, aynen o misal gibi maddiyunların ve ehl-i dalâletin hadsiz bir divanelikleridir ki hadsiz bir cinayet olup, hadsiz bir azaba onları müstahak eder.

İşte kardeşlerim; hakikaten bugün, Siracünnur’un başındaki münâcâtı tashih niyeti ile okudum. Kuvve-i hafızam tam söndüğü için, birden o münâcâtın hakikatlerine karşı-gûya seksen yaşında iken yeni dünyaya gelmişim gibi-birden ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o malûm âdetler perde olamadı. Kemal-i şevk ile tam istifade edip okudum. Pek harika gördüm. Ve anladım ki: Gizli düşmanlarımız bir kısım resmî memurları aldatıp, Siracünnur’un âhirini bahane ederek müsaderesine; yani başındaki münâcâtın intişar etmemesine çalıştıklarına kanaatim geldi. Rehber’deki Hüve Nüktesi gibi bu münâcât da, Siracunnur’a dinsizler tarafından hücumun bir sebebidir.

Sâlisen: Size bütün ruh u canımla müjde veriyoruz ki; Nurculardaki tam ihlâs ve hakikî sadakat ve sarsılmaz tesanüd vesilesiyle başımıza gelen bütün musibetler, hizmet-i îmaniyemiz noktasında büyük nimetlere çevrilmiş; ve perde altında hatır ve hayale gelmeyen Nur’un fütuhatları oluyor..

Meselâ, Isparta’dan buraya mahkemeye gelmekliğim için yüz banknot, otomobile mecburiyetle verildi. Sizi temin ediyorum ki, yalnız bu mes’elede ve yalnız Rehber’e ait ve yalnız benim şahsıma ait meydan gelen ve gelmeğe başlayan netice-i hizmete iki bin banknot verseydim yine ucuz sayacaktım. Umuma ait neticeleri de buna kıyas edilsin...

                                                اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى       

                                    Duanıza muhtaç hasta kardeşiniz

                                                  Said Nursî

                                                                                                            ***

                                                                                    -392-

NUR ÂLEMİNİN BİR ANAHTARININ BİR HÂŞİYESİ

Bu Nur Anahtarı’nın radyo bahsine dair, iki üniversiteli ile, bir gün hareket etmekte olan, hiçbir telle bağlı bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile, uzakta bir mevlüd-i şerif dinliyorduk. O iki Nurcu üniversitelilere dedim:

"Nur"da dahi; hayat, vücud gibi doğrudan doğruya kudret-i İlâhiyenin mperdesiz tecellisi bedahetle göründüğüne bir delil budur


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler