Emirdağ Lahikası - 2  /  Sayfa 535Emirdağ Lahikası - 2 - Sayfa 535 (Emirdağ Lâhikası-2) Gayet Ehemmiyetli Bir Hadise Bir İstida Ve Bir Şekvadır
Emirdağ Lâhikası-2

            Elhasıl: Aynı nakarat beş-altı mahkemede tekrar edilmiş ve medar-ı mes’uliyet bulamamışlar. Şimdi Samsun savcısı ve sorgusu yirmisekiz seneki nakaratı aynen tekrar ediyorlar: "Şahsî nüfuz temin için propaganda yapıp dini siyasete âlet ediyor." Beş mahkemede dörtyüz sahife kadar olan cerh edilmemiş müdafaatıma, benim bedelime havale ediyorum. Beni konuşturmaktan ise, ona baksınlar.

Said Nursî

* * *

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

            Samsun’dan gelen tebliğnameye karşı kısaca cevabımı Samsun Heyet-i Hâkimesine takdim ediyorum:

            Birincisi: Ben makalemi kendim göndermemişim. Bütün buradaki dostlarım biliyorlar.

            İkincisi: Benim gizli düşmanlarımın sû’-i kasdıyla zehir tesemmümü ile şiddetli hastalığımdan yanımdaki câmiye on defada ancak bir defa gidebiliyorum. Bu Samsun Mahkemesi’ni yakınımızdaki Eskişehir’e naklini kanunen taleb ediyorum.

* * *

[Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvadır]

            Pakistan’da çıkan "Essıddık" namındaki mühim bir mecmua elimize geçti. Baktık ki; elli sahifelik o mecmuanın yarısına yakın kısmı Risale-i Nur’un bazı makaleleridir. Ve bilhassa başında Risale-i Nur’dan Yirmiikinci Mektub’un birinci mebhasını gayet ehemmiyetle ve takdir ile âlem-i İslâm’a  اِنَّمَا اْلمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ âyetine bir davetname hükmünde yazdığını gördük. Şimdi o arabî mecmuanın tercüme ettiği risalenin aslı olan Türkçesini efkâr-ı âmmeye, hususan bu hükûmet-i İslâmiyenin reislerine ve meb’uslarına bir sene evvel verildiği gibi, yine bera-yı malûmat takdim etmek için iki-üç sebeb var:

            Birincisi: Risale-i Nur’dan Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmuası’nda


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler