Emirdağ Lahikası - 2  /  Sayfa 381Emirdağ Lahikası - 2 - Sayfa 381 (Emirdağ Lâhikası-2) Afyon Hapsinden Sonra Emirdağı’nda Yazılan Mektuplar
Emirdağ Lâhikası-2

kızıdır." Ben de mâsumun hâtırı için bedduayı bıraktım. Sonra ihtiyarlıktan gelen bir tizizlikle tahammül fevkindeki sıkıntılarımın sebeblerine duâ ile mânevî intikam almak hâtırasına karşı kalbe geldi ki: "O zat herhalde ne mkadar inatçı da olsa tenkid nazariyle baktığından Nur Risalelerinden mânevi istifade etmş. Bu istifadesi ve bir iki sebeb-i âher için bedduâdan vazgeaç!" ihtar edildi. Gerçi benim gibi çok kusurlu adamın duâsı nadiren te’sir eder; fakat "mazlumların âhı Arş’a kadar gider" sırriyle ve mes’elemiz bir olan bütün mübarek, mâsum ve müttakî Nur Talebeleri duâlarıma mânen "Âmin!Âmin!" demeleri, inşaallah makbul duâ hükmüne geçer. Ben de bu mânevî silahımı mecburiyet-i kat’iyye olmadan mâsum çocuklara zarar gelmemek için bana zulmedenlere karşı istîmal etmiyorum.

                                                                                                ***

                                                                                    -3l8-

Müdür bey! Size teşekkür ederim ki, kurtuluş bayramının bayrağını koğuşuma taktırdınız. Harekât-ı milliyede İstanbul’da, İngiliz ve Yunan aleyhindeki "Hutuvat-ı Sitte" eserimi tab’ ve neşrile belki bir fırka asker kadar hizmet ettiğimi Ankara bildi ki, Mustafa Kemal şifre ile iki def’a beni Ankara’ya taltif için istedi. Hattâ demişti: "Bu kahraman hoca bize lâzımdır." DEMEK BENİM BU BAYRAMDA BU BAYRAĞI TAKMAK HAKKIMDIR.     

                                                 Said Nursî

                                                                   -319)

 

             EMİRDAÐ LÂHİKASI - 2

 

AFYON HAPSİNDEN SONRA EMİRDAĞI’NDA YAZILAN MEKTUBLAR

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

            Aziz, sıddık kardeşlerim!

            Herhalde biriniz benim bedelime Diyanet Riyaseti’ne gitsin, benim selâm ve hürmetlerimle Ahmed Hamdi Efendi’ye desin ki:

            Zâtınız iki sene evvel Nur’un Külliyatından bir takım istemiştiniz. Ben de hazırlattırdım. Fakat birden hapse soktular; tashih edemedim, gönderemedim. Şimdi onların tashihiyle meşgulüm. Fakat tesemmüm hastalığıyla ziyade perişaniyetimden çabuk bitirmeyeceğim. Bitirdikten sonra, inşâallah takdim edilecektir. "Hediye almayan elbette hediye veremez" kaidesine binaen, bu


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler