İşarat-ül İ'caz  /  Sayfa 176İşarat-ül İ'caz - Sayfa 176 (İhyay-ı Ervah) İhyay-ı Ervah
İhyay-ı Ervah

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

        Yani: "Ne suretle Allah’ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi; sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu’ edip gideceksiniz."

        Âyetlerin nazmına ait üç vecih, bu âyette de câridir:

        Bu âyetin mâkabliyle irtibatı: Evet Kur’an-ı Kerim, vaktâ ki insanları ibadete ve Allah’a iman etmeye davet etti. Ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen, delillerine işareten zikretti; Evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazammun eden ni’metlerin ta’dadıyla, bu âyette de zikretmeye avdet etti.

        Evet bu âyetle, en büyük nimet olan hayata işaret edilmiştir. İkinci âyetle, beka nimetine işaret edilmiştir. Evet, semavat ve Arz’ın tanzimatı, hayatın kemal ve saadetini te’min eder. Üçüncü âyetle, beşerin kâinat üzerine tafdil ve tekrimine işarettir. Dördüncü âyetle, beşere talim-i ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu ni’metlerin suretine, yani ni’met oldukları cihete bakılırsa; inayet-i İlahiyeye delil oldukları gibi, ibadete de delildirler. Çünkü ni’metleri verene şükür, vâcibdir; küfran-ı ni’met, aklen de haramdır. Eğer o ni’metlerin hakikatlarına bakılırsa, mebde’ ve meâdı isbat eden delillerdir.

        Ve keza bu âyet, geçen kâfir ve münafıkların bahsine de nâzırdır. Onun için taaccübü ifade etmekle inkârı tazammun eden كَيْفَ ile yapılan istifham, onların tehdidlerine işarettir.

        Şimdi, bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz:


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler