İşarat-ül İ'caz  /  Sayfa 72İşarat-ül İ'caz - Sayfa 72 (Mühürlenen Kalbler) Mühürlenen Kalbler
Mühürlenen Kalbler

 

خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

        MUKADDEME: Bu âyetin üzerinde durmak îcab ediyor. Ehl-i i’tizal, Ehl-i cebr, ehl-i sünnet ve-l-cemaat gibi Ehl-i Kelâmın şu âyet-i azîmenin altında yaptıkları muharebe-i ilmiyelerini dinleyelim. Zira bu gibi fikrî harbler, ehl-i nazarı dikkate davet eder. Binaenaleyh onların bu âyette takib ettikleri cihetleri kontrol lâzımdır. Evet, Ehl-i sünnet ve-l-cemaatin sırat-ı müstakim üzerine olduğunu, ötekilerin ya ifrata veya tefrite maruz kaldıklarını isbat için, bazı münasebetlerin zikri lâzımdır:

        Birincisi: Tahakkuk etmiş hakaiktendir ki; te’sir-i hakikî, yalnız ve yalnız Allah’ındır. Öyle ise, ehl-i i’tizal’in abde verdiği tesir-i hakikî hilaf-ı hakikattir.

        İkincisi: Allah hakîmdir, öyle ise sevab ve ikab abes değildir; ancak istihkaka göredir. Öyle ise, ıztırar ve cebir yoktur.

        Üçüncüsü: Her şeyin biri mülk, diğeri melekût; yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti, bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde de çirkin görünür; âyinenin arka yüzü gibi. Melekût ciheti ise, her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Âyinenin dış yüzü gibi. Öyle ise, çirkin görünen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı, mehasini ikmal içindir. Öyle ise, çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Binaenaleyh bu hususta ehl-i i’tizal’in "Çirkin şeylerin halkı Allah’a ait değildir" dedikleri safsataya mahal kalmadı.

        Dördüncüsü: Meselâ darb ve katle terettüb eden elem ve ölüm gibi hasıl-ı bilmasdar ile tâbir edilen şey, mahluk ve sabit olmakla beraber, Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler