Siracünnur  /  Sayfa 154Siracünnur - Sayfa 154 (Onikinci Şua (Denizli Müdafaanemesi)) Onikinci Şua (Denizli Müdafaanemesi)
Onikinci Şua (Denizli Müdafaanemesi)

ONİKİNCİ ŞUA

DENİZLİ MÜDAFAANAMESİ

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْنَعِينُ  

  ONSEKİZ SENE SÜKUTTAN SONRA, MECBURİYET TAHTINDA, BU İSTİDA MAHKEMEYE VE SURETİ ANKARA’YA MAKAMATA VERİLMİŞKEN, TEKRAR VERMEYE MECBUR OLDUذUM, İDDİANAMEYE KARŞI İTİRAZNAMEMDİR.

  Malum olsun ki: Kastamonu’da üç defa menzilimi taharri etmek için gelen iki müddeiumuma ve iki taharri komiserine ve üçüncüde polis müdürüne ve altı yedi komiser ve polislere ve Isparta’da müddeimumun suallerine karşı dedim. Ve ehemmiyetli bir kısmının sureti Kastamonu zabıta ve adliyesi elinde kalan aynı hakikat küçük bir müdafaanın hülasasıdır. Şöyle ki:

  Onlara dedim: Ben onsekiz, yirmi senedir münzevi yaşıyorum. Hem Kastamonu’da sekiz senedir, karakol karşısında ve sair yerlerde dahi yirmi senedir, daima tarassut ve nezaret altında kaç defa menzilimi taharri ettikleri halde, dünya ile ve siyaset ile hiçbir tereşşuh, hiçbir emare görülmedi. Eğer bir karışık halim olsa idi, buranın adliye ve zabıtası bilmedi veyahut bildi, aldırmadı ise; elbette benden ziyade onlar mesuldürler.

  Eğer yoksa, bütün dünyada kendi ahireti ile meşgul olan münzevilere ileşilmediği halde, neden bana lüzumsuz vatan ve millet zararına, bu derece ilişiyorsunuz. Biz Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur’u değil dünya cereyanlarına, belki kainata da alet edemeyiz.

  Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle men etmiş. Evet Risalei Nur’un vazifesi ise: Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imani olan hakikatları, gayet kat’i ve en mütemerrid, zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile, Kur’an’a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur’u hiçbir şeye alet edemeyiz.

  Evvela: Kur’an’ın elmas gibi hakikatlarını, ehl-i gaflet nazarında propaganda-i siyaset tevehhümü ile cam parçalarına indirmemek ve o kıymettar hakikatlara ihanet etmemektir.

  Saniyen: Risale-i Nur’un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men’ etmiş. Çünki toka


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler