Siracünnur  /  Sayfa 211Siracünnur - Sayfa 211 (Beşinci Şua) Beşinci Şua
Beşinci Şua

BEŞİNCİ ŞUÂ

 

  ( Otuzbirinci Mektuptan Otuzbirinci Lem’aın Beşinci Şuâ’ıdır)

  ( Otuz sene evvel yazılan matbu "Muhâkemat-ı Bedi’iye"de bahsedilen "Sedd-i Zülkarneyn" ve "Ye’cüc-Me’cüc" ve sair " Eşrat-ı Kıyamet"ten yirmi mes’ele o Muhâkemat’a bir tetimme olarak onüç sene (Haşiye) evvel- bir kısım müsveddesi- yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi. " Beşinci Şua" oldu.)

  İHTAR: Evvelce mukaddimeden sonra gelen mes’eleler okunsun, tâ mukaddimedeki maksat anlaşılsın.

بِسْمِ الَّلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 فَقَدْ جَآءَ اَشَرَ اطُهَا  âyetinin bir nüktesi, bu zamanda akide-i avâm-ı mü’minini vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Âhir zamanda vukua gelecek hâdisata dâir hadîslerin bir kısmı, müteşâbihat-ı Kur’âniye gibi derin mânaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde te’vil ederler.

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ                            

sırriyle, vukuundan sonra te’villeri anlaşılır ve murad ne olduğu bilinir ki, ilimde râsih olanlar                         اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا               deyip o gizli hakikatları izhar ederler.

  Bu Beşinci Şua’ın bir Mukaddimesi ve yirmiüç Mes’elesi vardır. Mukaddime beş noktadır.

  Birinci Nokta: Îman ve teklif, ihtiyar dâiresinde bir imtihan, bir tecrü


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler