Siracünnur  /  Sayfa 78Siracünnur - Sayfa 78 (Dördüncü Şua) Dördüncü Şua
Dördüncü Şua

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ

 

(Mânen ve rütbeten Beşinci Lem’a ve sûreten ve makamen Otuzbirinci Mektubun otuzbirinci Lem’asının kıymetdar Dördüncü Şuâı ve Âyet-i Hasbiyenin mühim bir nüktesidir.)

 

İHTAR : Risâle-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başda perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risâlede, "Birinci Mertebe" çok kıymetdar bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe, bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet ruhlu bir muamele-i îmanî ve gayet gizli bir mükâleme-i kalbi suretinde mütenevvî ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Yoksa tam zevkedemez...

 

       بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

  Bir zaman ehl-i dünya beni herşeyden tecrid ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nev’i hastalıklara giriftar olmuştum.

  Sıkıntıdan gelen bir gafletle risale-i Nur’un teselli verici ve meded edici envarına bakmıyarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki; gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedid bir muhabbet-i vücud ve büyük bir iştiyak-ı hayat ve hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fenâ o bekayı söndürüyor. O hâletimde yanık bir şâirin dediği gibi dedim:

  Dil bekası hak fenâsı istedi mülk-ü tenim.

  Bir devâsız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber.


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler