Tılsımlar Mecmuası  /  Sayfa 155Tılsımlar Mecmuası - Sayfa 155 (Dördüncü Şuânın yalnız Birinci Mertebesi) Dördüncü Şuânın yalnız Birinci Mertebesi
Dördüncü Şuânın yalnız Birinci Mertebesi

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ’NIN

YALNIZ

BİRİNCİ MERTEBESİ

 

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

         

Bir zaman ehl-i dünya beni her şeyden tecrid ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nev’i hastalıklara giriftar olmuştum.          

 

  Sıkıntıdan gelen bir gafletle Resâle-i Nur’un teselli verici ve meded edici envarına bakmıyarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki; gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedid  bir muhabbet-i vücud ve büyük bir iştiyak-ı  hayat ve hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar.. Halbuki  müthiş bir fenâ o bekayı söndürüyor. O hâletimde yanık bir şâirin dediği gibi dedim:                                                

                       Dil bekası hak fenâsı istedi mülk-ü temin.

                       Bir devâsız derde düştüm, âh ki Lokman bîhaber. 

          Me’yûsâne başımı eğdim, birden           حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ                âyeti imdadıma geldi, dedi: "Beni dikkatle oku" Ben günde beşyüz defa okudum. Benim için aynelyakîn suretinde inkişaf eden çok kıymetdar envârından bir kısmını ve yalnız dokuz nurunu ve mertebesini icmalen yazıp, eskiden aynelyakîn ile değil, belki ilmelyakîn ile bilinen tafsilatını Risâle-i Nur’a havale ediyorum.  

 

          BİRİNCİ MERTEBE-İ NURİYE-İ HASBİYE: Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemâl-i mutlak sâhibi Zât-ı Zülkemâl’in ve Zülcemâl’in bir isminin bir cilvesinin mâhiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda O Kâmil-i Mutlak’ın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, âyinenin bekasına âşık olmuştu.


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler