Hutbe-i Şamiye  /  Sayfa 105Hutbe-i Şamiye - Sayfa 105 (Hutbe-i Şamiye) Asâkire Hitap
Hutbe-i Şamiye

Asâkire Hitab

(Dinî Ceride Numara: 110

30 Nisan 1909)

            Ey asâkir-i muvahhidîn! Fahr-i Âlem’in (Aleyhissalâtü Vesselâm) fermanını size tebliğ ediyorum ki, şeriat dairesinde ululemre itaat farzdır. Ululemriniz ve üstadlarınız zabitlerinizdir. Askerlik ocağı cesîm ve muntazam bir fabrikaya benzer. Çarkların biri intizam ve itaatta serkeşlik etmekle, bütün fabrika hercümerc olur.

            Sizin o muntazam ve kuvvetli fabrika-i askeriyeniz, otuz milyon Osmanlı ve üçyüz milyon nüfus-u İslâmiyenin nokta-i istinadı ve maden-i istimdadıdır.

            Sizin iki müdhiş istibdadı kansız ve defaten öldürmeniz hârikulâde olduğundan ve şeriat-ı garranın iki mu’cize-i garrasını izhar ettiğinizden, zaîfü’l-akide olanlara hamiyet-i İslâmiyenin kuvvetini ve şeriatın Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler