Şualar  /  Sayfa 472Şualar - Sayfa 472 (Onbeşinci Şua (Elhüccetüzzehra)) Onbeşinci Şua (Elhüccetüzzehra)
Onbeşinci Şua (Elhüccetüzzehra)

Onbeşinci Şua

Elhüccetüzzehra

 

İKİ MAKAMDIR

   [Bu ders zâhiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürî hayatımın, hem Nur’un tahkikî hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i îmaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.]

Said Nursî

BİRİNCİ MAKAM ÜÇ KISIMDIR

   [Yirminci Mektub’un hülâsat-ül hülâsası, Üçüncü Medrese-i Yusufiye’de verilen dersin Birinci Kısmı’dır.]

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

   Afyon hapsinde onbir ay tecrid-i mutlakta bulunduğuma dair Mahkeme-i Temyiz’e yazdığım istida bahanesiyle otuzbeş sene inzivada, hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garazkârane tarassudlarla yirmiüç sene sıkıntı çekmesinden insanlardan tevahhuş edip yalnız tek başına kalarak, hizmetçisinden ve Nur dersini iştiyakla arzulayandan başka kimse ile bir saat beraber bir yerde bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir bîçareyi, beşinci koğuşa cebren nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşayamayacağım diye çok telaş eder-


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler