Kastamonu Lahikası  /  Sayfa 178Kastamonu Lahikası - Sayfa 178 (Kastamonu Lâhikası) Fatiha’nın Âhirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı
Kastamonu Lâhikası

mazan-ı Şerifte, Fâtihanın âhirine aid birden ehemmiyetli îmani birfıkrası, Lâhikanın üçüncü parçasının başına girdi. Fakat o gayetmuhtasar konuştuğu için, tam dikkatle anlaşılabilir. İkinci fıkrası Sûre-iIhlâs’ın bir nükte-i i’caziyesine aitdir.

 

LEMEÂT’TAN

FÂTİHA’NIN ÂHİRİNDE İŞARET OLUNAN

ÜÇ YOLUN BEYANI

            Ey birader-i pür emel! Hayâli ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz, etrafa bakarız; kimse de görmez bizi.

            Çadır direkleri hükmünde yüksek dağlar üstünde karanlıklı bir bulut tabakası atılmış, hem o dahi kaplatmış zeminimizin yüzü.

            Müncemid bir sakf olmuş, fakat altı yüzü açıkmış, o yüz güneş görürmüş. İşte bulut altındayız, sıkıyor zulmet bizi.

            Sıkıntı da boğuyor; havasızlık öldürür. Şimdi bize üç yol var: Bir âlem-i ziyadar, bir kerre seyrettimdi bu zemin-i mecâzi.

            Evet bir kerre buraya da gelmişim, üçünde ayrı ayrı dahi gitmişim. Birinci yolu budur: Ekseri burdan gider; o da devr-i âlemdir, seyahata çeker bizi.

            İşte biz de yoldayız, böyle yayan gideriz. Bak şu sahranın kum deryalarına, nasıl hiddet saçıyor, tehdid ediyor bizi!

            Bak şu deryanın dağvari emvacına! O da bize kızıyor. İşte Elhamdülillâh öteki yüze çıktık; görürüz güneş yüzü.

            Fakat çektiğimiz zahmeti ancak da biz biliriz. Of! tekrar buraya döndük şu zemin-i vahşetzâr, bulut damı zulmettar. Bize lâzım: Revnakdar eder kalbdeki gö

            Bir âlem-i ziyâdar. Fevkalâde eğer bir cesaretin var; gireriz de beraber, bu yol pür-hatarkâr. İkinci yolumuzu:

            Tabiat-ı arzı deleriz, o tarafa geçeriz. Ya fıtrî bir tünelden titreyerek gideriz. Bir vakitte bu yolda seyrettim de geçtim bî-nâz ve pür-niyâzi.


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler