Kastamonu Lahikası  /  Sayfa 186Kastamonu Lahikası - Sayfa 186 (Kastamonu Lâhikası) Îcaz İle Beyan İ’câz-ı Kur’an
Kastamonu Lâhikası

            Ey aziz arkadaşım! İkinci yolumuzda, o nuranî tarîkte bir hâleti hissettik; o hâletle oluyor hayat, maden-i lezzet. Âlâm, olur lezâiz.

            Onunla bunu bildik ki mütefavit derecede, kuvvet-i îman nisbetinde rûha bir hâlet verir. Cesed ruhla mültezdir, ruh vicdanla mütelezziz.

            Bir saadet-i âcile, vicdanda münderiçtir; bir firdevs-i mânevî, kalbinde mündemiçtir. Düşünmekse deşmektir; şuur ise, şiâr-ı râz.

            Şimdi ne kadar kalb ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse; lezzet ziyade olur, hem de döner ateşi nur, şitası yaz.

            Vicdanda firdevslerin kapılarıılır, dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız, eder pervaz u perdaz, olur şehbaz u şehnaz, yelpaz namaz u niyaz.

            Ey aziz yoldaşım! Şimdi Allah’a ısmarladık. Gel, berâber bir duâ ederiz, sonra da buluşmak üzere ayrılırız...

اَللَّهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ اْلمُسْتَقِيمَ آمِينَ

 

(120)

Îcaz ile Beyan İ’câz-ı Kur’ân

            Bir zaman rü’yâda gördüm ki: Ağrı Dağı .altındayım. Birden dağ patladı, dağ gibi taşları âleme dağıttı, sarstı cihanı.

            Füc’eten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki: Îcaz ile beyan et, icmal ile îcaz et, bildiğin envâ-ı i’câz-ı Kur’ânı!

            Daha rü’yâda iken tâbirini düşündüm, dedim: Şuradaki infilâk, beşerde bir inkılâba misal. İnkılâbda ise elbet hüdâ-yı Furkânî,

            Her tarafta yükselip hem de hâkim olacak. İ’câzının beyânı, zamanı da gelecek! O sâile cevâben dedim: İ’câz-ı Kur’ânî,

            Yedi menabi-i külliyeden tecelli, hem yedi anasırdan terekküb eder.


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler