Emirdağ Lahikası - 1  /  Sayfa 86Emirdağ Lahikası - 1 - Sayfa 86 (Emirdağ Lâhikası-1) Risale-i Nur (Şiir)
Emirdağ Lâhikası-1

Risale-i Nur

            Mazhar-ı esma u sıfât-ı Bediüzzaman’dır bu

            Mev’ûd-u risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu

            Kenz-i mahfîde muhit-i mekteb-i irfandır bu

            Hava-i zulmette işrak eden şems-i tâbândır bu

 

            Mişkât-ı misbahtan menşur-u hakikat-ı Kur’andır bu

            Mevsim-i âsârda yekta bir gülistandır bu

            İrşad-ı feth-i keşifte serencam-ı hidayettir bu

            Sefine-i necatta sırr-ı menzile vusule kaptandır bu

 

            Leyle-i zulmet-i cehilde nur-u çırağ-ı Yezdan’dır bu

            Gamgin gönüllerde behçet-i ferah, feza-yı şâdümandır bu

            Şems-i Kur’andan akseden nur-u irfandır bu

            Sultan-ül eser ve zübdet-ül meâni-i tefsir-i Furkan’dır bu

 

            Şeref-i Ehl-i Beyt ve teşci-i Gavs-ı Azam’dır bu

            Etba-i Ehl-i Sünnet ve iklim-i marifette sultandır bu

            Maden-i marifet ve ibraz-ı şefkatte ümm-ül enamdır bu

            Cism-i velayette evliyaya ruh-u feza-yı candır bu

 

            Kevkeb-i muhakkikînde mü’minlere atâ-yı Sübhan’dır bu

            Vahdet-i mevcud ve râhının semasında kehkeşandır bu

            İlm ü marifet bahrinde dürr-i yekta-yı mercandır bu

            İlm ü hakikatta şu’ledar mâhitab-ı âhirzamandır bu

 

            Müstağrak-ı envar-ı safada gelen bahardandır bu

            Teslim-i rıza ve nezahet-i istiğnada aynı iz’andır bu

            Risale-i Nur talebelerine hakikat-ı kıble-i imandır bu!..


Halil İbrahim (R.H.)


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler