Divan-ı Harbi Örfi  /  Sayfa 58Divan-ı Harbi Örfi - Sayfa 58 (Divan-ı Harbi Örfi)
Divan-ı Harbi Örfi

            ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Onüç asır evvel şeriat-ı garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa'ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdad tevzi olunmuş olur.

 اِنَّ اللّهَ هُوَ الْقَوِىُّ  ا لْمَتِينُ hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da marifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdad daima hükümferma olacaktır.

            İttifak Hüdâdadır, heva ve heveste değil.

            İnsanlar hür oldular amma yine abdullahtırlar. Herşey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de. Mesail-i şeriatışvet vermeyeceğiz. Başkasının kusuru, insanın kusuruna sened ve özür olamaz.

            Yeis, mâni'-i herkemaldir. "Neme lâzım, başkasışünsün" istibdadın yadigârıdır. Bu cümlelerin mabeynini rabtedecek olan mukaddematı, Türkçe bilmediğim için mütaliînin fikirlerine havale ediyorum.

Said Nursî Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler