Nur Çeşmesi  /  Sayfa 118Nur Çeşmesi - Sayfa 118 (Samsun Mahkemesine verilen cevap) Samsun Mahkemesine verilen cevap
Samsun Mahkemesine verilen cevap

          372 senesi Şevvalin 13, Perşembe günü Üstadımız Samsun Mahkemesi münasebetiyle İstanbul Mahkemesinde mahkemenin suallerine aynen bu şekvayı izahatla okudular.

Üstadımız iki sene evvel Ramazanda beş vecihle kanunsuz bir taarruza mâruz kaldığı zaman dindar meb’uslara ve hey’et-i vükelâya bir şekva suretinde hizmetkârına ve bir iki talebesine bu gelen şekvayı söylemiş. Hizmetçisi de Ankara’daki bir iki NUR talebesine göndermiş ki: O şekvayı dindar meb’uslara verip hey’et-i vükelâya göstersin. Onlara göstermişler. Bazıları neşrini münasip görmüşler. Büyük Cihad’a gönderilmiş. İşte iki seneden ziyade beş vecihle kanunsuz kanun namına üstadımıza azab verdiler. Şiddetli fakru ihtiyaciyle beraber yüz yirmi lira yalnız bir şahitlik makaleyi kim göndermiş diye verdirmeye mecbur ettiler. Halbuki veren de mahkemede kendi ikrariyle söylemiş.

            (Büyük Cihad) gazetesinin 20.6.1952 Ta. 67 No.lu nüshasında neşredilmiştir.

Nur Talebeleri namına

Zübeyir.


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler