Gençlik Rehberi  /  Sayfa 48Gençlik Rehberi - Sayfa 48 (Gençlik Rehberi) Onüçüncü Sözün iİkinci Makamının Zeyli - Leyle-i̇ Kadi̇rde İhtar Edi̇len Bi̇r Mes’ele-i̇ Mühi̇mme
Gençlik Rehberi

Onüçüncü Sözün

İkinci Makamının Zeyli

LEYLE-İ KADİRDE İHTAR EDİLEN BİR

MES’ELE-İ MÜHİMME

                       

            Leyle-i Kadir’de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:

            Nev’-i beşer bu son harb-i umumînin eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve birtek düşmanın yüzünden yüzer mâsumu perişan etmesiyle ve mağlûbların dehşetli me’yusiyetleriyle ve galiblerin dehşetli telâş ve hâkimiyyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tâmir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azablariyle ve dünya hayatının bütün bütün fâni ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler