Kastamonu Lahikası  /  Sayfa 4Kastamonu Lahikası - Sayfa 4 (Kastamonu Lâhi̇kası) Yirmiyedinci Mektub’ tan - istizah
Kastamonu Lâhi̇kası

(Yirmiyedinci Mektub’ tan)
 
KASTAMONU LÂHİKASI
 
İSTİZAH

Bu KASTAMONU LÂHİKASI’nı Bediüzzaman SaidNursî Hazretleri Kuleönlü küçük Ali Ağabeye yazdırıp, tashih ettikten sonrahangi mektubların neşredilip, hangilerinin neşredilmiyeceğini bizzat kendi elleriyle işaretleyip, tek neşir nüshası olarak Ankara’ya göndermişlerdir.

Malumunuz matbaa ile basım devresinden evvel binlerce insan Risale-i Nur’a hizmetetmek ve Bediüzzaman Hazretlerinin duasını almak için, Risale-i Nur kitabların veLâhika mektublarını elle yazıp Üstada tashih ve sonuna dua için göndermişlerdir. Üstad hazretleri de gelen elle yazılmış eski yazılı risaleleri velâhika mektublarını tashih ederek sahiblerine bir dua yazıb geri gönderiyordu.Bilhassa bu nüshalar ve lahika mektubları (Neşir Nushası olmayıp) matbaa ilebasım neşriyatı için medar ve asıl olamaz. Çünkü o zaman etrafa gönderilenbazı mektublar, hususi mşahısları alakadar edip, muvakkat bir zaman içinyazılmıştı, dâimî ve umuma neşr olunacak mektublardan değildi. Ve bunlarda lahikalara yazılmıştı. Nitekim Üstad Hazretleri matbaa ile neşir için tashihederek bize gönderdiği Emirdağ Lâhika mektublarında, neşrolunacakmektubların baş ve sonlarını bizzat parantezlerle işaretlemiştir. Bazımektubların bir kısmını ve hatta bazan mektubun baş ve son kısımlarınıneşir hârici bırakmışlardır.

Kastamonu Lâhikasında da 4. cü kısmına kadar neşrolmıyacakmektubların etrafını bir çizgi ile çevirmişler, neşrolacak mektubları da tashihedip dokunmamışlar.

Kastamonu Lâhikasınanın 5. ci son kısmını da neşrolacak mektublarınbaş ve sonlarını parentezlerle işaretlemişler, neşrolmayacakları öylecebırakmışlar. Denizli, Emirdağ 1 ve Emirdağ 2 ve Kastamonu lâhika mektublarıumuma matbaa ile neşir için, Üstad Hazretleri tarafından bu şekilde tesbit ve tayinedilerek Ankara’ya tek nüsha olarak gönderilmiş olup, bizler de Üstad Hazretlerinin butesbit ve tayinine uyarak bu lâhikaları Allah-u Tealanın yardımı ve ÜstadHazretlerinin bizzat izinleri ile neşretmiş bulunuyoruz.

Bütün diğer neşriyatların da, Üstad Hazretlerinin yalnız neşirnüshalarında tesbit ve tayin ettiği şekle uymaları lazım geldiği kanaatindeyiz.

İnşaallah Bilâhere bütün lâhikalar da Üstad Hazretlerinin tayin ve tesbitleriile neşrini istediği ve tashih ettikleri mektubların orijinal asılları bilgisayarlakopyaları alınıp, tıbkı basım olarak neşirolunacaktır.

Hidayet  ve tevfiki Cenab-ı Erhamürrahîminden niyaz ederiz

Nâşir


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler